Probas extraordinarias de Setembro para alumnos de Formación Profesional Básica no curso 2017/18

Probas extraordinarias de Setembro para alumnos de Formación Profesional Básica no curso 2017/18: