FP Básica 2018-19: Prazas dispoñibles e prazos de admisión e matriculación

Número de prazas totais: 20

Reserva para estudantes con discapacidade recoñecida: 2

O alumnado con necesidades educativas especiais computa o doble aos efectos de ocupación de postos escolares.

 

Presentación de solicitudes:
Desde o día 3 ata as 13:00 h do día 11 de setembro
Listaxe de alumnado admitido e non admitido:
12 de setembro
Reclamación á listaxe:
13 e 14 de setembro
Matriculación:
Desde o día 13 ata o día 20 de setembro

 

PDF adxunto