Curso 2018-19: Ciclos formativos con prazas dispoñibles e prazos de admisión e matriculación

Tipo de ensinanzaCiclo formativo
Ensinanzas de réxime ordinario (horario de mañá)

CS Construcións metálicas (FP Fabricación mecánica)

CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica (FP Enerxía e auga)

Ensinanzas de FP DUAL (horario tarde/noite)

CM Soldadura e caldeiraría (FP Fabricación mecánica)

(convenio coas empresas NODOSA SL e URKIRA OX SL ubicadas en MARÍN)

Ensinanzas de oferta modular (horario tarde/noite)

CM Instalación e amoblamento (FP Madeira, moble e cortiza)

CM Instalacións frigoríficas e de climatización (FP Instalación e mantemento)

CM Instalacións de produción de calor (FP Instalación e mantemento)

 

Período extraordinario de admisión

1ª adxudicación*
4 de setembro
Matriculación 1ª adxudicación
4 ao 7 de setembro ás 13:00 horas
Presentación de solicitudes
3 ao 11 de setembro ás 13:00 horas
Listaxe provisional de solicitudes
13 de setembro
Reclamación á listaxe provisional
13 ao 17 de setembro ás 13:00 horas
Listaxe definitiva de solicitudes
19 de setembro
2ª adxudicación
19 de setembro
Matriculación 2ª adxudicación
19 ao 21 de setembro ás 13:00 horas

* Realizase sobre as listaxes de espera do período ordinario.

 

PDF adxunto