Curso 2018-19: Presentacións para o alumnado

Luns, 17 de Setembro

Ensinanzas de réxime ordinario (horario de mañá)HoraEspazo

CM Carrozaría

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

CS Automoción

10:00 h Salón de actos

CM Soldadura e caldeiraría

CS Construccións metálicas

CS Deseño en fabricación mecánica

11:00 h Salón de actos

CM Instalacións frigoríficas e de climatización

CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CS Enerxías Renovables

CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

12:00 h Salón de actos

CM Carpintaría e moble

CS Deseño e amoblamento

13:00 h Salón de actos
Ensinanzas de FP DUAL (horario tarde/noite)HoraEspazo

CM Soldadura e caldeiraría

CS Automoción

17:00 h Salón de actos
Ensinanzas de oferta modular (horario tarde/noite)HoraEspazo

CM Soldadura e caldeiraría

CS Programación da producción e moldeamento

CM Instalación e amoblamento

18:00 h Salón de actos

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

CS Automoción

CM Instalacións frigoríficas e de climatización

CM Instalacións de produción de calor

19:00 h Salón de actos

 

Martes, 18 de Setembro

Ensinanzas de réxime ordinario (horario de mañá)HoraEspazo
2º FP Básica de Mantemento de vehículos 10:00 h Aula poliv. 6
Ensinanzas de oferta modular semipresencial/distanciaHoraEspazo
CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica 17:00 h Salón de actos

 

Xoves, 20 de Setembro

Ensinanzas de réxime ordinario (horario de mañá)HoraEspazo
1º FP Básica de Mantemento de vehículos 12:00 h Salón de actos

 

PDF adxunto