FP Básica 2019-20: Prazas dispoñibles e prazos de admisión e matriculación

Número de prazas totais: 18

Reserva para estudantes con discapacidade recoñecida: 2

O alumnado con necesidades educativas especiais computa o doble aos efectos de ocupación de postos escolares.

 

Presentación de solicitudes:
Desde o día 2 ata as 13:00 h do día 12 de setembro
Listaxe de alumnado admitido e non admitido:
13 de setembro
Reclamación á listaxe:
16 e 17 de setembro
Matriculación:
Desde o día 13 ata o día 20 de setembro

 

PDF adxunto